T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 


Bulunduğunuz Yer: Haberler

 BÜTÜN İŞLETMELER “İŞLETME KAYIT BELGESİ” ALACAK
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.DİKKAT: BÜTÜN İŞLETMELER “İŞLETME KAYIT BELGESİ” ALACAK

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, gıda üretimi yapan işletmeler ile gıdaları satışa ve toplu tüketime sunan işletmelere 'İşletme Kayıt Belgesi' alma zorunluluğu getirdi.

 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında, Gıda işletmelerinin kayıt veya onay işlemlerine dair usul ve esasları belirlemeyi amaçlayan “Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik” 17.12.2011 tarih ve 28145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik hükümlerine göre lokanta, kahvehane, bakkal, pastane, market, restoran, büfe, kantin ve çay ocağı gibi tüm yeni işletmelerin Belediyeden İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı’nı aldıktan sonra 30 gün içinde, 'İşletme Kayıt Belgesi' alması zorunlu hale gelmiştir.

17.12.2011 tarihinden önce Belediyeden İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı’nı almış olan işyerleri ise en kısa sürede 'İşletme Kayıt Belgesi' almak amacıyla Kadıköy İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne müracaat etmelidir.

Gıda Sicili Üretim İzni' ve yönetmelik öncesi alınmış 'İşletme Kayıt Belgesi' bulunan işletmelerin, 31 Aralık 2013 tarihine kadar yürürlükte olan yönetmeliklere uymak koşuluyla eski belgeleri üzerinden üretim yapmaya devam edebilecekler fakat bu durumda olan işletmelerin en geç 31 Aralık 2013 tarihine kadar 'İşletme Kayıt Belgesi' almaları gerekmektedir.  

‘İşletme Kayıt Belgesi’ almayan işletmelerin tespiti halinde bu işletmelere 2.375 Türk Lirası para cezası uygulanacaktır.

"Üretim faaliyetinde bulunan işletmeler ile herhangi bir üretim faaliyetinde bulunmaksızın sadece satışa sunan market, bakkal, büfe, kantin gibi işletmeler ve toplu tüketime arz eden lokanta, restoran, pastane gibi gıda işletmelerinin, 'İşletme Kayıt Belgesi' alabilmeleri için gerekli olan belgeler;

 

1)BAŞVURU DİLEKÇESİ VE BEYANNAMESİ (müdürlüğümüzden temin edilebilir)

2)İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI SURETİ (aslı ile birlikte )

3)Başvuruyu gerçekleştiren kişi işyeri sahibi değilse vekâlet edecek kişiye ait vekâletname veya yetki belgesi

 

 

 

 

 

 

PAREKENDE İŞYERLERİ

 

İŞLETME KAYIT BELGESİ BAŞVURU VE BEYANNAMESİ

 

 

…………….........................…….. İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNE

Aşağıda beyan edilen işletmeme ait kayıt işlemlerinin yapılması hususunda gereğini arz ederim.

 

 

 

…………………………………..................

                                      İşletme Sahibi

     Adı, Soyadı, İmzası, Kaşe ve Tarih

İşletmenin Ticaret Unvanı

 

İşletmecinin Adı-Soyadı/Tüzel Kişiliğin Adı

 

İşletmecinin Vergi Numarası

 

İşletmenin Faaliyet Konusu

 

Şirket, Kurum, Kuruluş  Merkez Adresi

 

İli/İlçesi

 

Köy/Mahalle

 

Cadde/Sokak

 

Bina No/Semt

 

Gemi ise bağlı olduğu liman

 

İşletmenin Adresi

İli/İlçesi

 

Köy/Mahalle

 

Cadde/Sokak

 

Bina No/Semt

 

Gemi ise bağlı olduğu liman

 

Telefon ve Faks Numarası  E-posta Adresi

 

İşyeri Açma ve

Çalışma Ruhsatı veya deneme izni belgesi

Veren Kurum

 

Tarih

 

Numarası

 

(*)Kapasite Raporu (   ) (*)Ekspertiz Raporu(   ) 

(*)Kurum Beyanı    (   )

 

Beygir Gücü

 

Toplam Personel Sayısı

 

Bitiş Tarihi

 

(*) İstihdamı Zorunlu Personel

 

Adı Soyadı

 

Mesleği-Bölümü

 

T.C. Kimlik Numarası

 

İşletmenin haftada çalışma gün sayısı ve gün içerisinde çalışma saatleri

……-……..saatleri arası

………….gün/hafta

İşletmenin faaliyet dönemi

Tüm yıl boyunca

(  )

Mevsimsel

(   ) Faaliyette olduğu ayları belirtiniz

 

(*)Hazır yemek, tabldot yemek ve meze üreten işyerleri hariç diğer perakende işyerlerinde bu bilgiler gerekli değildir.

EKLER: 1)BAŞVURU DİLEKÇESİ VE BEYANNAMESİ

                2) İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI SURETİ

ÜRETİM YERLERİ

İŞLETME KAYIT BELGESİ BAŞVURU VE BEYANNAMESİ

 

 

…………….........................…….. İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNE

olup doğabilecek her türlü sorumluluk tarafımıza

Aşağıda beyan edilen işletmeme ait kayıt işlemlerinin yapılması hususunda gereğini arz ederim.

 

            ………………………………………..................

                                      İşletme Sahibi

     Adı, Soyadı, İmzası, Kaşe ve Tarih

İşletmenin Ticaret Unvanı

 

İşletmecinin Adı-Soyadı/Tüzel Kişiliğin Adı

 

İşletmecinin Vergi Numarası

 

İşletmenin Faaliyet Konusu

 

Şirket, Kurum, Kuruluş  Merkez Adresi

 

İli/İlçesi

 

Köy/Mahalle

 

Cadde/Sokak

 

Bina No/Semt

 

Gemi ise bağlı olduğu liman

 

İşletmenin Adresi

İli/İlçesi

 

Köy/Mahalle

 

Cadde/Sokak

 

Bina No/Semt

 

Gemi ise bağlı olduğu liman

 

Telefon ve Faks Numarası  E-posta Adresi

 

İşyeri Açma ve

Çalışma Ruhsatı veya deneme izni belgesi

Veren Kurum

 

Tarih

 

Numarası

 

(*)Kapasite Raporu (   ) (*)Ekspertiz Raporu(   ) 

(*)Kurum Beyanı    (   )

 

Beygir Gücü

 

Toplam Personel Sayısı

 

Bitiş Tarihi

 

(*) İstihdamı Zorunlu Personel

 

Adı Soyadı

 

Mesleği-Bölümü

 

T.C. Kimlik Numarası

 

İşletmenin haftada çalışma gün sayısı ve gün içerisinde çalışma saatleri

……-……..saatleri arası

………….gün/hafta

İşletmenin faaliyet dönemi

Tüm yıl boyunca

(  )

Mevsimsel

(   ) Faaliyette olduğu ayları belirtiniz

 

(*)Hazır yemek, tabldot yemek ve meze üreten işyerleri hariç diğer perakende işyerlerinde bu bilgiler gerekli değildir.

EKLER: 1- Dilekçe ve Beyanname (Ek–4)

2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının veya Deneme İzin Belgesinin sureti.

3- Kapasite raporu veya ekspertiz raporu, resmi kurumlarda kurum beyanı.

4- Gıda işletmecisinin güncel bilgilerini içeren Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi (Yapısı gereği sicil gazetesinde yayımlanamayacak kurum ve kuruluşlar hariç).

5- Meslek odası bulunan meslek mensupları için odadan alınmış çalışma belgesi, meslek odası bulunmayan meslek mensupları için gıda işletmecisiyle yapacağı noter onaylı sözleşme.
YEDİĞİMİZ GIDALAR KONTROL ALTINDA

 

 

İlçe Müdürlüğümüz yetki devrini aldığı Temmuz 2011’den bu yana; Rutin programı, Bakanlık Yıllık İzleme Programı, Alo Gıda Hattına gelen şikâyet ve Diğer Resmi Kurumların yazılarına istinaden yaklaşık 1500 denetim yapmıştır.

Yapılan denetimlerde ürünlerden alınan 106 numunenin 66 tanesi şikâyetlere istinaden, diğer 40 adet numune ise Bakanlığımızın izleme programı kapsamında alınmıştır. Alınan numuneler İstanbul İl Kontrol Laboratuarı, Kocaeli İl Kontrol Laboratuarı ve Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Laboratuarlarına gönderilip Mikrobiyolojik, Fiziksel ve Kimyasal muayenelere tabi tutulmuştur. Ayrıca 8 farklı ürünün etiket kontrolleri İlçe Müdürlüğümüzce denetime tabi tutulmuştur.

 

Bakanlığımızın yıllık izleme programı kapsamında her ay belirli ürünlerde kontroller yapılmakta olup Temmuz-Aralık 2011 ayları arasında 48 farklı ürün çeşitli konularda denetime tabi tutulmuştur. Örneğin;

  • Ekmekte Mikrobiyolojik Kontroller
  • Meyve ve Sebzelerde Pestisit (Kimyasal kalıntı) Kontrolleri
  • Alkollü içkilerde alkol miktarı kontrolü
  • Bebek formüllerinde kurşun kontrolü
  • Çeşitli ürünlerin etiket kontrolleri
  • Çeşitli ürünlerde taklit ve tağşişin tespitine yönelik kontroller yapılmıştır.

 

Denetimlerin 298 tanesi Alo Gıda 174 hattına gelen şikâyetlere istinaden yapılmış olup şikâyetler ivedilikle değerlendirilmiş ve gerekli işlemler yapılarak başvuru sahipleri bilgilendirilmiştir. Denetimlerde alınan numuneler incelenmek üzere Gıda Kontrol laboratuarlarına gönderilmiştir. Kontrol laboratuarlarından gelen numune sonuçları hakkında numunenin alındığı firmalar bilgilendirilmiş olup olumsuz sonuçlanan numunelerle ilgili yasal işlem süreci başlatılmıştır. Az sayıdaki Alo Gıda şikâyeti ise yeterli bilgi verilmediğinden dolayı  (adres, şikâyet konusu, şikâyete neden olan ürün, işletme vb) değerlendirilememiştir.

 

Söz konusu Alo 174 hattı şikâyetlerinde vatandaşımızın şikayet ettiği ürün ile ilgili detaylı bilgi vermesi, yapılacak analiz sonucunda uygulanması gereken yasal işlem açısından önemlidir.

Örneğin şikâyet edilen ürünün adı, üzerinde varsa etiket bilgisi (parti seri no gibi), şikayet edilen özelliği, alındığı yerin açık adresi ve adı, şikayet konusu net olarak ifade edilmelidir.

Bu bilgiler ışığında alınacak numunelere uygulanacak analiz şekli belirlenecektir. Şikâyette bulunan vatandaşlarımızın asılsız ihbarda bulunmayarak denetim ekiplerimize yardımcı olmaları büyük önem taşımaktadır. Böylece asılsız ihbarlarla gereksiz harcanacak zamanda, önemli şikâyetlere müdahale etme olanağı artacaktır.

 

KADIKÖY’DE HAYVAN SAĞLIĞI HİZMETLERİ DEVAM EDİYOR
15.10.2011 tarih ve 28085 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği’ kapsamında, ilçemizde bulunan iki Hayvan Hastanesi, on iki poliklinik, yetmiş altı Veteriner Hekim Muayenehanesi İlçe Müdürlüğümüz Veteriner Hekimleri, Veteriner Oda Temsilcisi ve İl Müdürlüğü personelince denetlenmiş olup bu denetimler program çerçevesinde devam etmektedir.

16.11.2011  tarih ve 28114 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerinin Kuruluş, Açılış, Ruhsat, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik’ kapsamında ilçemizde bulunan 23 adet Ev ve Süs Hayvanı Satış Yeri  ilçe Müdürlüğümüzde görevli Veteriner Hekimlerce yılda bir defa düzenli olarak denetlenmektedir.

 

Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile birlikte kuduz aşılama programı dahilinde ilçemizde bulunan sahipli sahipsiz hayvanlara yönelik kuduz aşılama çalışmaları devam etmektedir.

 

Trakya Bölgesinin Şap hastalığından  Aşılı Arilik statüsü devam etmekte olup; Kavacık Hayvan Sevk Kontrol Noktasında 2010/7 ve 2010/13 sayılı genelgelerde belirtilen şartları taşımayan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların Trakya Bölgesine geçişine müsaade edilmemektedir.

 

                Ev ve süs hayvanlarının tükettiği gıdaların denetimleri ve numune alınarak analize gönderilme çalışmaları devam etmekte olup yine bu hayvanların kullandığı plastik oyuncak ve diğer oyun eşyalarının piyasa kontrolleri İlçe Müdürlüğümüz personelince yürütülmektedir.

KADIKÖYDE BALIKÇILAR DENETLENİYOR

 

Kadıköy İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personellerince 1380 sayılı ‘Su Ürünleri’ kanun kapsamında yapılan Su Ürünleri denetimleri ara vermeden devam etmektedir.

ALO GIDA 174  hattına duyarlı vatandaşlarca yapılan tüm şikayetler titizlikle incelenerek şikayete konu olan işyerleri denetlenmektedir.Denetimler sonucunda mevzuata aykırı davranan işyerlerine yasal işlem ve idari para cezesı uygulanmaktadır.

Perakende satış  yerlerinde bulunan sorumlu kişilere avlanabilir asgari boylar ve zaman yasaklarının bulunduğu cetveller teslim edilmiştir. Denetimler sırasında parekende satış yerlerinde bulunan balıkçılarımıza av yasakları,tazelik kriterleri gibi konularda bilgiler verilmektedir.

15 Şubat-15 Mart tarihleri arasında Pisi ve Dil balıklarına yönelik uygulanacak avlanma yasağına ilişkin gerekli bilgiler, Kadıköy İlçesindeki parakende balık satış yerlerindeki sorumlu kişilere verilmiştir.

Vatandaşlarımızın satın aldıkları balıklarda arayacakları tazelik kriterlerinden bir kısmı şöyledir;

TAZE BALIK KRITERLERİ

1.  GÖZLERİ PARLAK , ŞEFFAF VE DIŞA BOMBELİ OLUR.

2.  DERİSİ NEMLİ , BERRAK VE PARLAK OLUR.

3.  SOLUNGAÇLARI PARLAK VE CANLI KIRMIZI OLUR.

4. KÜÇÜK BALIKLAR AVUÇ İÇİNE DÜZ OLARAK YATIRILDIĞINDA BAŞ        VE  KUYRUK KISIMLARI SARKMAZ.

 5. AĞZI ZOR AÇILIR.

 6. BALIKLARIN PULLARI TAZEYKEN VÜCUDA SIKICA YAPIŞIKTIR.

7 ETİ SIKI VE ELASTİKİ OLUP, PARMAKLA   

  BASTIRILDIĞINDA MEYDANA GELEN ÇUKURLUK ANINDA DÜZELİR.

8. BALIK TAZELİĞİNİ YİTİRDİKÇE KILÇIKLAR ETTEN KOLAYCA AYRILIR.

9. TAZE BALIK HEMEN HEMEN KOKUSUZDUR.

YEM SATIŞ VE DEPOLAMA YERLERİNDE DENETİMLER SÜRÜYOR

28 Mart 2011 tarihinde hizmet vermeye başlayan Kadıköy ilçe Tarım Gıda Ve Hayvancılık Müdürlüğü, gıda denetimlerinin yanısıra yem bayi denetimlerini de etkin bir şekilde gerçekleştirmektedir. İstanbul'un nüfus yoğunluğu bakımından en fazla olduğu ilçelerden olan Kadıköy'de 100ün üzerindeki ruhsatlı yem satış ve depolama bayileri yılda en az iki kez düzenli olarak denetim ve kontrolleri yapılmaktadır.

                Bayilerde satışa sunulan yemlerden (hayvansal kökenli yemler, karma yemler, yem katkı maddeleri ve mineraller v.b) aylık programlar dahilinde numuneler alınarak analize gönderilmektedir. Numunelerde aflatoksinden pestisit aranmasına, kalite kontrollerinden ağır metal aranmasına kadar birçok konuda analiz yapılmaktadır.

                İlçe Müdürlüğümüz Personeli olan ziraat mühendisleri ve veteriner hekimlerin birlikte yapmış oldukları denetimlerde; satışı yapılan yemlerin gerekli izinlerinin olup olmadığı, etiket bilgilerinin kontrolü, satış yapılan yerlerin uygun koşullara sahip olup olmadığı gibi hususlar incelenerek gerekli değerlendirmeler yapılmaktadır.  Denetimlerde işletmelere yemler konusunda hangi hususlara dikkat etmeleri gerektiği, yeni çıkan ya da değişen yem yönetmelikleriyle ile ilgili bilgilendirme yapılmaktadır.

 

 


Bu içerik toplam 423.181 kez gösterildi, Site toplam 949.638 kez gösterildi, sayfalarımızı şu an 70 kişi geziyor.
Birol KURUBAL
KAYMAKAMHaber ve Duyurular
 

İstanbul Ajansı Haberleri


Kadıköy Kaymakamlığı
Resmi Web Sitesi