T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 


Bulunduğunuz Yer: Sosyal Yard. ve Dayanışma Vakfı

 KADIKÖY SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

 

TELEFON

FAKS

Kadıköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

(0 216) 346 43 96
(0 216) 418 04 36

(0 216) 349 33 21

Kadıköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başvuru Kayıt Formu(9 Sayfayı da Çıkartınız)


KADIKÖY SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

AMAÇ


    3294 sayılı kanun gereği fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaş ile gerektiğinde her ne surette olursa olsun Türkiye’ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek, Sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmektir.

 

KAPSAM

    Fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan vatandaşlar ile geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkanı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, üretken duruma geçirilebilecek kişiler bu Kanun kapsamı içindedir.

 

UYGULAMA

Başvuru Faaliyetleri

 

    Vakfımıza Fakru zaruret içinde olan vatandaşların başvuruları Dilekçe karşılığında veya şahsen müracaatı halinde Vakfın Formatlı Başvuru Formu kendisine verilerek Muhtarlıktan onaylatılıp İlçe Emniyet ve Belediye Emlak ve Zabıtası araştırma formları ,Tapu Dairelerindeki kayıtları ,Vukaatlı Nufus Kayıt örneği ile birlikte onaylı formlar geri alınır. Sosyal Güvencelerinin kayıtları internet ortamında araştırılır. Durumları 3294 sayılı Kanuna uygun olanlara vakfımızda dosya açılır.

 

Araştırma Faaliyetleri

           

    Yardım talebinde bulunan vatandaşın Nüfus Kütüğüne bağlı İl ve İlçede adına kayıtlı herhangi bir İşyeri ,Araç , Menkul ve  Gayrı menkulünün olup olmadığı Resmi yazı ile ilgili kurumlardan araştırılır.

Belgelerini hazırlayıp getiren vatandaşın ikamet ettiği adrese araştırmacı memur gönderilir. İkamet ettiği adresinde araştırma memuru tarafından ev ziyareti yapılmak sureti ile vatandaşın gelir durumu tespiti yapılır.

İnternet ortamında herhangi bir Sosyal Güvencesi ( SSK-Bağ-kur,Emekli Sandığı) olup olmadığı araştırılır.

 

Yardım Faaliyetleri

     Vakfımızda dosyası olan vatandaşların dilekçe ile başvurmaları halinde Vakıf Mütevelli Heyetinin haftanın her Çarşamba günü saat 15.00 ‘ de yapılan toplantısında karara bağlanmak sureti ile kabul ya da red olunur. Kabul olunan dosya sahiplerine Banka kanalı ile ödemesi yapılır. Bu yardımlar barınma,ayni-yiyecek,ayni-yakacak,ayni-giyecek ,ayni-ilaç ,tıbbi cihaz ,eğitim ve bir defaya mahsus nakdi yardımlardan teşekkül eder. Yapılan yardımlar her ay düzenli bir şekilde muhasebe usulüne uygun Yevmiye Defterlerinde  tutularak yapılan yardımlar ve Giderler ,Mali Durum Tabloları ve Aylık faaliyet raporu Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne posta ile her ay gönderilir.

 

Vakıf Mütevelli Heyeti

 

    Mülki idare amirleri vakfın tabii başkanı olup,İlçe Belediye Başkanı ,Mal müdürü , İlçe Milli Eğitim Müdürü,Sağlık Grup Başkanı, İlçe Müftüsü vakfın mütevelli heyetini oluşturur. Ayrıca her faaliyet dönemi için ilçe dahilinde mahalle muhtarlarının Kaymakamın çağrısı üzerine yapacağı toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile kendi aralarından seçecekleri birer üye ile ilçede kurulu ve 5263 sayılı kanun kapsamında belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin kendi aralarında seçecekleri bir temsilci ve hayırsever vatandaşlar arasından İl genel meclisinin seçeceği iki kişi mütevelli heyetinde görev alırlar.

 

Vakfımızda Dosyası olup Yardım almada öncelikli Kriterler

 

1-       Özürlü vatandaşlar.

2-       Yaşlı ve kimsesizler ( Yaşı 70 üzeri olup bakacak kimsesi olmayanlar)

3-       Eşinden Boşanmış veya Eşi vefat etmiş Çocuklu dul bayanlar.

4-       Annesi ve Babası vefat etmiş çocuklar ve bu çocuklara bakan aileler

5-       Heyet raporu bulunan Kanser hastaları ve Yatalak hastalar.

6-       Çocuk sayısı beş ve yukarı olup 18 yaşından küçük öğrenci çocuğu olan aileler.

7-       5 yaşından küçük ve 3 çocuğu öğrenci olanlar.

8-       2 çocuğu aynı anda askerde olanlar ile eşi askerde ve ceza evinde olanlar.

9-       3 çocuğu aynı anda okulda okuyanlar.

10-    Oturacak evi olmayanlar.

11-    Vakfımızda dosyası olup aynı yardım talebinde bulunan kişilerin bir sonraki talepleri 3 ay sonra değerlendirilir.



Sosyal Hizmet Polisi ve Vakıf Çalışmaları

    İstanbul Valiliğinin 13.12.2004 tarih ve B054VLK4345901/Öz.Klm.10/2378 sayılı yazısına istinaden İlçemizde Sokakta kalmış alil,aciz ve yaşlı sahipsiz şahıslar ile madde bağımlısı olan çocuklarımızın sokaktan kurtarılmaları ve rehabilitasyon merkezlerine alınmaları,Ailelerine teslim edilmeleri Eğitimleri ve barınmaları ile ilgili Sosyal Hizmet polisi ile Vakfımız çalışma başlatmış olup bu çalışma ile ilgili prensipler belirlenmiştir.

 

Kimsesiz ve sokakta kalmış olanların rehabilite edilmesinde yapılacak işlemler:

 

1-  Alınan şahısların kimlik ve ikametgâh tespitlerinin yapılması.

2- GBT Sorgularının yapılması

3- Alınan şahısların hastane raporlarının alınması (şahsın vucudunda darp ve benzeri fiziki bulgularının olup olmadığına dair Dr.Raporu)

4-  Alınan şahısların rapor sonuçlarına göre:

a-       19 yaş altı madde bağımlısı olmayan,

b-       19 yaş altı madde bağımlısı olanlar,

c-       19 yaş üzeri madde bağımlısı olmayan

d-       19 yaş üzeri madde bağımlısı olanlar,

e-       19 yaş üzeri ve 60 yaş altındaki akıl hastalığı olanlar,

5- Alınan şahısların temizliklerinin yapılması ( Berber ve Hamamlarda)

6- Alınan şahısların üzerlerinde ki elbiselerin temiz ve iyi olmadığında giyindirilmeleri:

a-       Giyimleri Kadıköy Belediyesinin giyim reyonlarından,

b-       Sevgi Mağazası reyonundan,

( a ve b) deki belirtilen yerlerden temin edilemiyorsa Kadıköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı imkanları ile piyasadan temin   edilmemesi,

 

7-Alınan alil ve aciz yaşlı sahipsiz şahısların Kadıköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı imkanları ile piyasadan temin edilmesi.

8-Alınan tüm şahısların kimlik ve ikamet tespitlerinin yapılıp, Aile yakınlarına ulaşıldığı takdirde ailelerin refakatinde teslim edilmeleri.

9-Madde 4 deki Rapor sonuçlarına göre olan (a) daki grubuna girenlerin 14-19 yaşları arasındakilerin (Madde bağımlısı olmayanların) Tarım ve Köy işleri Bakanlığına bağlı, Kooperatifçilik ve El sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Uzunmustafa Mah.Tekniker Sok. 18  81010 / Düzce adresindeki parasız ve yatılı ve gündüzlü Eğitim merkezine yönlendirilmesi. (İrtibat Tel.0380 524 82 63 – 523 47 23 – 524 82 63)

10-Madde 4 de ki rapor sonuçlarına göre olan (a) da ki grubuna giren ve rehabilitasyon hizmeti kabul edenlere Vakıf tarafından her ay harçlık verilmek üzere, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Tuzladaki İSMEM çıraklık okuluna yönlendirilmesi.

11-Madde 4 de ki rapor sonuçlarına göre olan (b) de ki gruba giren madde bağımlılarının Küçükbakkalköy’de bulunan İlk adım istasyonuna teslimi,

12-Madde 4 de ki rapor sonuçlarına göre olan (c) deki gruba giren madde bağımlısı olmayanların huzurevi veya darülacezeye yerleştirilmeleri yerleştirilinceye kadar geçecek sürede barınmalarının vakıf tarafından sağlanmasına ( Huzurevi ve Darülaceze yerleştirmede yaşlı ve hastalıklı kişilerin yerleştirilmesinde sorunların olması nedeniyle İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden yazılı görüş ,cevap alınması)

13-Madde 4 de ki rapor sonuçlarına göre (d) deki gruba giren Madde bağımlısı olanların AMATEM’e yerleştirilmesi,

14-Madde 4 de ki rapor sonuçlarına göre ( e) deki gruba giren şahısların Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yatırılması (İlçe Sağlık Grubu Başkanlığınca yapılması, acil durumlarda Vakıf Müdürü tarafından sevk işlemlerinin yapılması,

15-Sokaktan alınan 18 ve üstündeki şahısların sağlık problemleri ile sakatlıkları olmayan ve çalışmak istemeyenlerin memleketlerindeki aileleri veya aile yakınları ile irtibata geçilerek memleketlerine dönmelerini sağlanması,

16-Sokakta sakat ve dilencilik yapanların ikamet adreslerinin tespiti yapılarak ikametlerindeki aile veya yakınları refakatinde teslim edilmeleri,

17-Alınan 18 ile 60 yaş arası hastalıklı ve bir başkası tarafından bakıma muhtaç olan şahısların acilen ulaşılması ve ailelerine teslim edilmeleri.

18-Alınan şahısların kimlik tespiti yapılamayan ve hasta olanların kimlik tespiti

için resimlerinin çekilip ulusal basına haber verilerek ve kayıp ilanlarına bakılmak sureti ile kimlik tespiti yönteminin izlenmesine, 

 


Küçükbakkalköy Umut Çocukları İlk adım İstasyonu:

 

    İlk adım istasyonu Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ,İstanbul Valiliği,Kadıköy Belediyesi ,Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği,Sokak Çocukları Gönüllüleri Derneği,Çocukları İstismardan Koruma ve Rehabilitasyon Derneği ve İstanbul Barosu Çocuk Hakları Komisyonu işbirliği sonucunda yapılan bir protokolle 27.02.1998 tarihinde Yel değirmeni Çocuk ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü bünyesinde hizmete açılmıştır.İstasyonun amacı 7-18 yaş arası ebeveyni tarafında ihmal ve istismar edilerek her türlü tehlikeye karşı korumasız kalan sokak çocuklarının tekrar topluma uyumlu hale getirilmesidir.İlk adım kabulü yapılan tüm çocuklar beslenme ,sağlık,eğitim,hijyen ve özbakım hizmetlerden yararlanmaktadır.Kabulü yapılan her çocuk görevli pratisyen hekim ve hemşire tarafından genel sağlık taramasından geçirilmektedir.Ayrıca davranış bozukluğu ve madde bağımlılığı olan çocukların tıbbı ve psikolojik tedaviye yönlendirilmeleri de sağlanmaktadır.İstasyonda görevli sosyal hizmet uzmanları kabulü yapılan çocukların ailesi yakınları ve çevresi ile ilk temasları kurmak sureti ile mesleki çalışmalar yapılmaktadır.Bu kapsamda aileler ekonomik yönden desteklenmesine çalışılmaktadır.Çocuk kabulü genel anlamda 3 şekilde olmaktadır.En önemlisi saha çalışması sonucunda olmaktadır. Görevli sosyal çalışmacı ve akran çocuk ile çocukların yaşadığı mekanlara gidilmekte, onlarla bağlantı kurulmakta ,ikna edilen sokakta kalmak istemeyen çocuklar alınıp İstasyona getirilmektedir.Bir diğer kabul şekli çocukların kendi istekleri sonucunda gerçekleşmektedir. Taksim’den, Bakırköy’den Kadıköy’den kendi imkanları ile İstasyona gelen çocuklar yapılan görüşmeler sonucunda kabul edilmektedir.Bir diğer kabul şekli ise Çocuk şubesi müdürlüğü tarafından getirilen çocuklar ile olmaktadır.Bununla birlikte İl     Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ,diğer polis karakolları ve gönüllüler tarafından da zaman zaman çocuklar getirilmekte ve kabulleri yapılmaktadır. 

    Sokak çocuklarının korunması ve rehabilitasyonu amacı ile tahsis edilmiş olup ;binanın tefrişatı ,bakımı,sabit giderlerinin karşılanması ve elaman desteği Kadıköy Belediyesi tarafından karşılanmaktadır. Sokak çocuklarının muayene ve tedavileri Kadıköy Belediyesi Sağlık Polikliniği tarafından yapılmaktadır. Olağan üstü kış koşulları döneminde,Belediye ekiplerince sokaklar sürekli olarak taranarak sokakta bulunan çocuklar ikna edilerek alınır Belediye Başkanlığınca yemek ve ısınma ihtiyaçları karşılanır ve İlk adım İstasyonuna teslim edilmeleri sağlanır. 

 


Yeldeğirmeni Çocuk ve Gençlik Merkezi:

 

Sosyal yardım ve devlet korumasına ihtiyaç duyan toplum kesimlerinin başında yer alan sokak çocuklarını yeniden topluma kazandırmak amacı ile ,Sosyal hizmetler ve Çocuk Esirgeme kurumu ,İstanbul Valiliği,Kadıköy Belediyesi,Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği,Çocukları İstismardan koruma ve Rehabilitasyon Derneği,İstanbul Barosu Çocuk Hakları Komisyonu ve Sokak Çocukları Gönüllüleri Derneği arasında bir Protokol yapılarak,kuruluşumuz Kadıköy Sokak Çocukları Rehabilitasyon Merkezi 27.02.1998 tarihinde Devlet Bakanı Hasan Gemici tarafından hizmete açılmıştır. Kuruluşumuza bağlı olarak Küçükbakkalköy ilk adım ünitemize sokak çalışmalarından polis, İl müdürlüğü ve Sokak Çocukları Gönüllüleri Derneğinden ve kendi isteği ile gelen çocukların kabulü yapılmaktadır.Gelen çocuklar merkezde giyim ,sağlık,temizlik ve barınma ihtiyaçları karşılanmaktadır.


Merkezde sokak çocukları ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.Bu çalışmalar iki sosyal hizmet uzmanı,bir akran çocuk,küçükleri koruma şube müdürlüğüne bağlı bir polis memuru görevlendirilmiştir.Her hafta Pazartesi ve Perşembe günleri kuruluş aracı ile saat 12.00 de çalışmaya çıkılmakta ve çocukların bulundukları ortamlara gidilip çocuklarla sosyal hizmet uzmanları görüşme yapmaktadır. Kuruma gelmek isteyen çocuklar araç ile ilk adım istasyonuna götürülmektedir. Kuruma gelmek istemeyen çocuklarla bulundukları yerlerde yaşadıkları mekanları daha iyi koşullara getirme,sokağın risklerini en aza indirme ,giyecek ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılama ,hasta olan çocukların tedavilerini yaptırma,bunların aracılığı ile sorunun temelini bulmaya ve çözmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Merkeze kabulü yapılan çocuklar öncelikle sağlık kontrolleri yapılmakta, madde bağımlısı ve ruh sağlığı sorunu olan çocuklarla tedavi ünitesinde özel olarak ilgilenilmektedir.


Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi uzmanı bir doktor ve Psikolog olarak çocukların tedavileri ve hastane işlemlerinin sürdürülmesinde yardımcı olmaktadır. Nüfus cüzdanı olmayan çocukların nufüs cüzdanlarının çıkarılması için ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Kuruluşa gelen her çocuğun İlk adım istasyonunda Tam idrar ,Gaitada parazit PPD,PA AC Grafiği vs tüm tahlilleri yapılmaktadır.Bu konuda İlk adım ünitesinde görevli doktor görevlendirilmiş ve sağlık kuruluşlarıyla ilişkiye geçirilerek tüm testleri ve tedavileri yapılır.Yaz döneminde çocuklarımız personel refakatinde sosyal ,kültürel ve spor faaliyetlerinden faydalandırılmaktadırlar.


Bostancı Halk Eğitim Merkezinden gelen El Sanatları odası Ev ekonomisi Öğretmeninin sorumluluğunda uygulama mutfağı çocukların kullanımına sunulmuştur. Kuruluşta sosyal serviste görev yapan Sosyal Hizmet Uzmanları her çocukla ilgili kişisel çalışma yapmakta çocuğun psiko-sosyal ,eğitim ve aile durumu ile ilgili rapor düzenleyerek her çocuk için ayrı bir dosya oluşturulmaktadır. Çocukların eğitim durumları Bostancı Halk Eğitim Merkezi gönüllü eğitmenler ve merkezimiz elemanları tarafından yürütülen faaliyetlerle sürdürülmektedir. Çocukların gönüllülere dağılımı yapılmış her çocuğun sorumlu Sosyal Hizmet Uzmanı ile birlikte gönüllü eğitmenleri tarafından kurum içi ve kurum dışı durumunun takibi yapılmakta, etüt çalışmaları değerlendirilmektedir. Bu çalışmalarda her çocuğun ruhsal, fiziksel ve sosyal özelliklerine uygun eğitim programlarından faydalandırılması hedeflendirilmektedir. Öğretmenler nezaretinde çocukların derslerine yardımcı olmak amacıyla etüt çalışmaları yapılmaktadır. 

 


Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Sağlık Giderlerinin Karşılanması:

 

Bilindiği üzere 5222 sayılı “ Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi giderlerinin Yeşil Kart verilerek Devlet tarafından karşılanması hakkındaki kanunda değişiklik yapılmasına dair” kanunla “yeşil kart” uygulamasının kapsamı genişletilerek tek elden yürütülmesi sağlanmıştır.

Böylece yeşil kartlıların sağlık hizmetlerine ilişkin SYDT fonu ile SYD vakıflarının yükümlülükleri ortadan kaldırılmıştır.

Ancak yeşil kart uygulamasıyla sosyal güvenceden yoksun vatandaşlarımızın sağlık güvencesi sağlanamadığından, genel sağlık sigortasına veya farklı bir uygulamaya geçilinceye kadar, yeşil kart uygulamasından yararlanamayan vatandaşlarımızın ödeme gücünü aşan sağlık hizmetleri için zorunlu olarak SYD vakıflarına başvuruda bulunacakları göz önünde bulundurularak, vakıfların sağlık alanındaki yardım kapsamları yeniden belirlenmiştir.

 

SAĞLIK DESTEK YARDIMLARI PROGRAMI UYGULAMA ESASLAR

TARİH: 31 / 01 / 2005 sayı: 2005 / 01

 

AMAÇ :Genel sağlık sigortasına veya Yeşil Kart uygulaması dışında farklı bir uygulamaya geçilinceye kadar; 3816 sayılı kanun kapsamı dışında kalan, sosyal güvenceden yoksun olmalarına karşılık Yeşil Kart alamayacak durumda olanların ödeme güçlerini aşan, özel kanunlarla ücretsiz tedavileri sağlananların karşılanmayan sağlık giderleri ile ülkemizde bulunan yabancıların tedavi giderlerinin karşılanması için S.Y.ve Day. Vakıflarına yapılacak başvurulara yönelik usul ve esasların tespiti amaçlanmıştır.

KAPSAM

1 – Yeşil Kartlıların, 3816 sayılı kanun kapsamı dışında kalan sağlık giderleri

 a) Ayakta tedavilerinde gerekli, kolostomi torbası, oksijen konsantratörü, oksijen tüpü, solunum cihazları, şeker ölçüm cihazı gibi tıbbi araç ve cihaz bedelleri,

b) Tedavi gören hastanın hastaneye yattığı tarihten itibaren 90 içinde yeşil kart çıkartması durumunda, acil olmayan giderleri,

c) Yeşil kartlı anne ve babanın yeni doğan bebeğine, doğduğu tarihten 90 gün sonra yeşil kart çıkartması durumunda annenin doğum yaptığı hastanedeki tedavi giderleri ile sevk edildikleri sağlık kurum ve kuruluşlardaki tedavi giderleri,

d) Tedavi gören hastanın hastaneye yattığı tarihten itibaren 90 gün sonra yeşil kart çıkartması durumunda tedavi giderleri

e) Türkiye’de satışı olmayan (ithal izni olmayan) ilaçlar ile Bütçe Uygulama Talimatından yer almayan ilaçlara, Bu uygulama kapsamı dışında kalan ve (icra takibine alınan hastane borçları, Türkiye’de satışı olmayan ilaçlar, Bütçe uygulama Talimatında yer almayan ancak tedavi için gerekli olan ilaçlar gibi ortaya çıkabilecek münferit sağlık talepleri) zaruret görülen hallerde vakfa yapılan başvurular, Vakıf mütevelli Heyetince değerlendirilir ve gereği yapılır.

2 – Yeşil Kart için başvuruda bulunan ancak yeşil kart talebi reddedilenlerin ödeme gücünü aşan sağlık hizmetleri ve giderlerini karşılayacak düzeyde ekonomik güçlerinin olmaması nedeniyle, tedavilerinin vakıflarca sağlanması için yapabilecekleri başvurulardır. Bu belgeler Vakfa başvuru belgesi, Nüfus cüzdan fotokopisi, evli ise eşinin de, ikamet belgesi,Yeşil kart durum belgesi Ek-5

- Devlet, SSK hastanelerindeki tedaviler için “Tanı-Tedavi Durum belgesi” Ek-6 vakıf tarafından verilecektir.

- Üniversite Hastanelerindeki tedaviler için: Üniversite hastanesine sevk edildiğini gösterir Devlet/SSK hastanesince düzenlenen 5 nolu maddenin işaretlendiği “Tanı-tedavi Durum belgesi”

- Sadece Kronik hastalıklarda, ilaç-tıbbi malzeme-tıbbi cihaz için: Sağlık kurulu raporu (ilaç, tıbbi malzeme- cihazın gerektiğine dair) ile reçete,

- Yataklı tedavilerde, İlaç-tıbbi malzemeler için: Yataklı tedavilerde gerekli ilaç-tıbbi malzeme (EK-7 deki “SYDC Ödeme Taahhüt Belgesi 1” gereğince hastanelerce temin edilecektir. (Tedavi gördüğü hastaneye, vakıfça ödeme taahhüdünde bulunanlar için)

3 – Yeşil Kartı olmayanların sağlık giderleri.

Yeşil kartı olmayanların, tedavi giderlerinin karşılanması için vakfa yaptıkları başvurulardır. 3816 sayılı kanun ve Uygulama Yönetmenliği uyarınca, gerek sağlık bakanlığı gerekse SSK hastaneleri ile sevkleri halinde Üniversite hastanelerindeki yataklı ve ayakta tedavilerinin ücretsiz yapılması, yataklı tedavilerinde gerekli her türlü ilaç ve tıbbi malzemelerin hastanelerce karşılanması, ayakta tedavilerine yönelik ilaçlar ile yasa kapsamındaki diğer sağlık giderlerinin de karşılanma imkanı sağlanmasından Yeşil Kartı olmayanların “Yeşil Kart” a başvurmaları istenir ve sonuç beklenir. Ancak, yeşil kart başvuru sonuçlanıncaya kadar ayakta tedavilerinde gerekli ve sağlık kurulu raporuyla sürekli ilaç-tıbbi malzeme kullanması gereken kronik hastalar için  2 nci maddede belirtilen yeşil kart talebi reddedilen bölümdeki belgeler ile esaslar uygulanır.

4 – 2022 sayılı Kanuna göre aylık almakta olanların, anılan Kanunla sağlanan ücretsiz tedavi hakkı dışındaki ilaç ve tıbbi malzeme bedelleri:

3816 sayılı Kanunun 3.maddesi © bendinde yer alan “Özel kanunlarla sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanması öngörülen Vatandaşlara talep leri halinde hiçbir soruşturma ve araştırmaya gerek kalmaksızın Yeşil Kart verilir.” Hükmü uyarınca 2022 sayılı kanuna göre aylık alanlara da Yeşil kart verilmesi gerekmektedir. Bu nenle 2022 sayılı kanun kapsamında olup, sağlık yardımı için başvuranlar, Yeşil Kart bürolarına bizzat başvurmaları ve talep etmeleri halinde Yeşil kart alabilecekleri konusunda Vakıfca bilgilendirilirler. Ancak Yeşil Kart başvurusu sonuçlanıncaya kadar geçecek süreye ilişkin gerekli görülen ve acil olan sağlık yardımları için 2.nci maddede belirtilen yeşil kart talebi reddedilen bölümdeki belgeler ile esaslar uygulanır.

5 – Kimsesiz, bimekan kişilerin 1593 Sayılı Umumi  Hıfzısıhha Kanunun kapsamı dışında kalan ve tedavileri sırasında gerekli olan ilaç, malzeme, ortez ve protez bedelleri:

Emniyet güçleri tarafından veya çeşitli nedenlerle tedavileri için Devlet veya Üniversite hastanelerine götürülen/giden sokakta barınan kimsesiz ve bimekan kişilerin, 1593 sayılı Umumu Hıfzısıhha Kanunun kapsamı dışında kalan ve tedavileri sırasında gerekli olan ilaç, tıbbi malzeme ortez, ve protez giderlerini kapsar.

Hastanelerce Vakfa gönderilmesi gereken belgeler;

1- Hastanenin resmi başvuru yazısı

2- Değerlendirme raporu,

3- Yapılan tedaviye ait dökümlü masraf listesi

4- Kimlik fotokopisi (varsa)

5- Epikriz raporu.

 

Hastanelerce yapılması gereken iş ve işlemler:

Hastanenin görevlendirdiği sosyal hizmet uzmanı ile psikolog veya bu personelin olmadığı hastanelerde hastanın bakıldığı servis yetkilileri hasta ile görüşür. Görüşme ve hastane kayıtlarından, hastanın geliş şekli, ikametgâhının olup olmadığı incelenir. Hastanın kimsesiz ve bimekan olduğuna kanaat getirilmesi halinde, tüm bilgileri içeren bir “Değerlendirme raporu” hazırlanır.

Hastane resmi yazısı ekinde, değerlendirme raporu, dökümlü masraf listesi, kimlik fotokopisi(varsa) ile epikriz raporunu Vakfa gönderir.

Vakıfça yapılması gereken iş ve işlemler: Hastanenin başvurusu vakıf görevlisince incelenerek bilgi ve belgelerin tam olması halinde değerlendirilmek ve karara bağlanmak zere Vakıf Mütevelli Heyetine sunulur. Vakıf mütevelli heyetince yapılan değerlendirme sonucunda sosyal inceleme isteyebilir, hastanın ikamet tespiti veya kimsesiz ve bimekan olmadığına kanaat getirilmesi halinde hastanenin talebi reddedilir, ilgili hastaneye bilgi verilir. Talebi uygun görülmesi halinde, tedavi bedeli vakıfça ilgili hastaneye ödenir.

 


6- Yabancı Uyrukluların Tedavi Giderleri:

 3294 sayılı kanunun amacı doğrultusunda, her ne suretle olursa olsun Türkiye’ye kabul edilmiş veya gelmiş olan yabancı uyrukluların ödeme güçlerini aşan sağlık giderleri için yapabilecekleri başvurulardır.

Bu başvurular herhangi bir sağlık kuruluşuna gitmeden önce yapılabileceği gibi tedavinin sonuçlanmasına müteakip hastane, ilaç, tıbbi malzemeye yönelik yaptıkları borçların karşılanması için de olabilecektir. Bu nedenle usul ve esaslar her iki kapsam için ayrı, ayrı düzenlenmiştir. “İkamet tezkeresi” olanlar, “İkamet Tezkeresi” olmayanlar.

 

TC. vatandaşı olmayan yabancı uyrukluların;

 - Devlet ve SSk hastanelerindeki yataklı tedavi giderlerini,

 - Devlet veya SSK hastanelerince sevkleri halinde Üniversite hastanelerindeki yataklı tedavi giderlerini,

 - Kronik hastaların yataklı veya ayakta tedavi giderleri ile (böbrek, kanser, diyabet, akciğer tüberkülozu, aids gibi hastaların diyaliz, kemoterapi gibi) ayakta tedavilerinde gerekli ilaç ve tıbbi malzeme bedellerini kapsar.

Başvuru: 1) Vakfa başvuru belgesi 2) İkamet tezkeresi olanlar için (İkamet tezkeresi 1. ve 2. sayfası örneği oturma süresinin geçmemesi kaydıyla) 3 ) İkamet tezkeresi bulunmayanlar için ( Pasaport örneği)

Ek Belgeler: Devlet ve SSK hastanelerindeki tedaviler için “Tanı- Tedavi Durum belgesi” EK-6

Üniversite hastanelerindeki tedavileri için: Devlet ve SSk hastanesince düzenlenen ve üniversite hastanesine sevkinin  gerektiğine dair bölümün işaretlendiği Ek-6 belgesi ayrıca Üniversite hastanesince düzenlenen “Tanı – Tedavi durum belgesi” Ek-6.

Ayakta tedavilerde ilaç-tıbbi malzeme için: Kronik hastalığı olmayanlar için reçete aslı, Kronik hastalar için, Sağlık Kurulu Raporu ile reçete aslı.

Yataklı tedavilerde ilaç – tıbbi malzeme için Yataklı tedavilerde gerekli ilaç-tıbbi malzeme için Ek-7 “Vakfın Ödeme Taahhüt Belgesi 1”

İkamet tezkeresinde çalışma izninin bulunmasına karşılık sosyal güvencesi ile sağlık güvencesi olmadığı tespit edilen yabancı uyruklular ile ikamet tezkeresi bulunmayan yabancı uyrukluların 2.nci maddede belirtildiği gibi hastanelerdeki tedavileri sağlanır, ilaçları temin edilir.

 


7- Özel Merkezdeki Diyaliz Giderleri:

 

Diyaliz üniteleri olan Devlet veya SSK hastanelerinde ünitelerinin dolu olması nedeniyle, henodiyaliz tedavisine alınamayan böbrek hastalarının özel Diyaliz merkezlerindeki diyaliz giderlerinin karşılanmasına yönelik başvuruları kapsar.

Uygulama: 1- Bu kapsamdaki başvurular, diyaliz üniteleri bulunan Devlet veya SSK hastanesinin (Yeşil kartlıların sevk zincirine uygun olarak, yeşil kartı reddelilenlerin Tanı Tedavi Durum belgesi EK-6 ile sevk edilmeleri kaydıyla üniversite hastaneleri dahil) ünitelerinin dolu olması ile hastanın programa alınamadığını ve özel bir diyaliz merkezine sevkinin uygun görüldüğünü gösterir EK:11 “Özel Diyaliz Merkezine Sevk Belgesini” düzenlemeleri halinde yapılır.

2 - Yeşil kartlı olup olmadığına bakılmaksızın bu kapsamdaki başvurular için de sosyal güvenlik sorgulamaları ve sosyal incelemeleri vakıfca yapılır. Başvuru , Mütevelli heyetince hastanın ekonomik gücü çerçevesinde değerlendirir.

3 - “Özel Diyaliz Merkezi Sevk Belgesi” düzenlendiği tarihten itibaren 1 yıl geçerlidir.

4 - Vakıflarca “Özel Diyaliz Merkezlerine” verilecek ödeme taahhütlerinin süresi 1 yıl olup bu süre içinde hastanın sosyal güvenceye veya tedavi giderini karşılayacak ekonomik güce kavuştuğunun tespiti halinde 15 gün içinde Vakıfça Özel Diyaliz merkezine yazılı bilgi verilerek herhangi bir ödeme yapmaz.

5 - Özel merkezlerde hemodiyaliz giderleri vakıflarca karşılananların 3 ayda bir sosyal güvenlik sorgulaması yapılır.

 

Başvuru belgeleri:

1-   Vâkıfa başvuru belgesi, (Vakıf tarafından verilecek)

2-   Nüfus Cüzdan fotokopisi,

3-    İkamet belgesi,

4- Sağlık Kurulu raporu (böbrek hastası tanısının belirtildiği ve hemodiyaliz alması gerektiğine dair),

5- “Özel Diyaliz Merkezi Sevk Belgesi” Ek:11 (Vakıf tarafından verilecek)

 Vâkıfa başvuruda bulunanların evrakları tamamlandığında başvuranın güvenlik sorgulamaları Tablo -3 deki belirtilen şekilde yapılır.

Başvuru, vakıf mütevelli heyetince, başvuru sahibinin tedavi giderini ödeme imkanına göre dikkate alarak değerlendirir.

Mütevelli heyeti uygun görmediği başvurularda ret gerekçesi, uygun gördüğü başvurularda ise en uygun teklif veren merkez seçilerek 1 yıl süreyle karşılanacak tutar veya sağlanacak katkı miktarı belirlenerek karara bağlanır.

Mütevelli heyetince yardım talebi uygun görülmeyen başvuru sahibine, istenmesi halinde ret gerekçesi belirtilerek vakıfça yazılı bilgi verilir.

Vakıf Mütevelli Heyetince Uygun görülen Başvuruların: 

 

-  1 yıl süreyle diyaliz giderlerinin karşılanacağı,

- Diyaliz esnasında gerekli ilaç ve tıbbi malzemeler, işlemin ayrılmaz bir parçası olduğundan, merkezlerce temin edilerek, hizmet faturasına yansıtılacağı,

- Diyaliz giderine ilişkin faturanın aylık fatura edilmesi gerektiği, 

Aylık dializ alan başvuru sahibinin, “hemodiyaliz tedavisini aldığını gösterir” imzalı aylık diyaliz programı çizelgesinin vakfa göndermesinin gerektiğini, hususlar belirtilerek, Vakıfça ilgili merkeze yazılı “Ödeme Taahhüdü” verilir.

Özel diyaliz merkezi tarafından, fatura edilen aylık diyaliz giderleri, aylık diyaliz programı çizelgesi kontrol edilerek vakıfça ödemesi yapılır.


Bu içerik toplam 44.823 kez gösterildi, Site toplam 947.219 kez gösterildi, sayfalarımızı şu an 45 kişi geziyor.




Birol KURUBAL
KAYMAKAM



Haber ve Duyurular
 

İstanbul Ajansı Haberleri


Kadıköy Kaymakamlığı
Resmi Web Sitesi