T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 


Bulunduğunuz Yer: Kaymakamlık  >>   Bağlı Birimler  >>   İlçe Nüfus Müdürlüğü

 Kadıköy Nüfus Müdürlüğü
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.


 

TELEFON

FAKS

E-MAIL

ADRES

Kadıköy İlçe Nüfus Müdürlüğü

216 418 94 14 

216 337 39 93 

216 336 28 29 

kadikoynufus@nvi.gov.tr 

Osmanağa Mah. Nakil Sk. No:2 

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE SIK SORULAN VE DANIŞILAN KONULAR


Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaramı nasıl öğrenebilim?

T.C Kimlik numaranızı  tckimlik.nvi.gov.tr internet adresinden veya size en yakın Nüfus Müdürlüğünden öğrenebilirsiniz

Nasıl Nüfus Cüzdanı alabilirim?

İşlem Adı : Nüfus Cüzdanı Kayıp/Yenileme ve Değiştirme işlemi

Kurum adı : Nüfus Müdürlüğü

Başvuru Koşulları :
1.Nüfus cüzdanı kayıp ve değiştirme belgesine yapıştırılan fotoğraf ile Nüfus Müdürlüğüne ibraz edilen fotoğrafın aynı olması
2. Nüfus cüzdanı alma anındaki görünüşünü yansıtan en son altı ay içerisinde ekilmiş olması,renkli ve ön cepheden sivil giysilerle, kadınların ise alın, çene ve yüzleri tamamen açık olmak üzere baş örtülü fotoğrafı kabul edilir.
3.Nüfus cüzdanları imza karşılığında reşit olanların kendilerine,küçüklerin ise ana,baba,veli veya vasilerine verilir

Gerekli Belgeler :
1. Kadıköy ilçesindeki muhtardan alınan Nüfus Cüzdanı Talep belgesi (fotoğraflı)
2. 1 adet fotoğraf

İşlem Adımları : Nüfus cüzdanı  kayıptan almak için, ikamet edilen yer muhtarlığınca düzenlenen fotoğraflı nüfus cüzdanı talep belgesi ve 1 fotoğraf ile birlikte
İlçe Nüfus müdürlüğüne başvurulur.

Yenileme ve değiştirme işleminde;Mevcut Nüfus Cüzdanınız üzerinde T.C.Kimlik numaranız var ise her İlçe Nüfus Müdürlüğünüzden Nüfus Cüzdanınızı yenileyebilir ve değiştirebilirsiniz.

Kayıp durumunda, ikamet adresinizin bağlı olduğu Muhtardan alacağınız nüfus cüzdan talep belgesi ile birlikte, Muhtarlığınızın bağlı olduğu İlçe Nüfus Müdürlüğüne başvurmanız gerekmektedir.

Başvuru Yeri : İkamet ettiği İlçe Nüfus Müdürlüğü

Başvuru Şekli : İlgili kişi 18 yaşından büyükse şahsen başvurmak zorundadır.
Postayla yapılan başvurular kabul edilmez.

Online hizmet : Mevcut

 Nüfus Kayıtlarımı Nakletmek istiyorum?

İşlem adı : Yerdeğiştirme (nakil)
Kurum Adı : Nüfus Müdürlüğü
Kısa Bilgi : Yerdeğiştirme işlemi24.10.2003 gün ve 25269 sayılı Resmi Gazetede yayımla-
narak yürürlüğe giren 4992 sayılı kanunla yürürlükten kaldırılmıştır

Çocuğumuz doğdu Nüfus Cüzdanını nasıl çıkartabilirim?

İşlem Adı : Doğum neticesi Nüfus Cüzdanı çıkarma işlemi
Kurum adı : Nüfus müdürlüğü
Kısa Bilgi : Her doğum olayının, doğumun olduğu yer veya ilgili nüfus idaresine doğumdan İtibaren bir ay içerisinde bildirilmesi zorunludur.
Doğum olayının baba, anne bunlar yoksa veya kısıtlı, tutuklu ve hastalık gibi nedenlerle bildirim yapamayacak durumda olması veya orada bulunmaması hallerinde, çocuğun veli  veya vasisi bildirmekle yükümlüdür. Resmi vekillerde açıkça yetkili olmak kaydıyla müvekkilleri adına bildirimde bulunabilirler. Doğum olayı sözlü olarak bildirilir. Bildirim, çocuğun baba veya annesinin nüfus cüzdanı ile varsa doğuma ait resmi belge veya raporlar ile yapılır.

Gerekli Belgeler : Doğumla ilgili resmi belge veya raporlar, ilgililerin nüfus kaydını içeren kimlik bilgileri
Başvuru yeri : Nüfus Müdürlüğü
Özel Durumlar : Altı yaşından büyük(72 ay + 1 gün) ve onsekiz yaşından küçük çocukların hastane doğumlu olmamaları halinde doğum bildirme esnasında yaş tespiti için
çocuklar nüfus müdürlüğüne götürülür.
Başvuru şekli : İlgili kişiler şahsen başvurmak zorundadır.
Online hizmet : Mevcut

Evlenme İşlemlerini nasıl yaptırabiliriz?

İşlem adı : Evlenme
Kurum adı : Nüfus Müdürlüğü
Başvuru Koşulları :
1. Yasalar önünde reşit olmak, hakim veya kanuni temsilcinin izni olması
2. Kanunen evlenmeye mani hali olmamak
3. Evlenmeye mani sağlık sorunun bulunmadığına dair sağlık raporu almak
4. İkamet edilen mahalin evlenmeye yetkili kurumuna müracaat etmek
5. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 124.maddesinde yaş şartı arandığından;
- Erkek veya kadın 17 yaşını bitirmedikçe evlenemez.
- 16 yaşını bitiren kadın ve erkek hakim izni ile evlenebilir.
- 17 yaşını dolduran kadın ve erkek yasal temsilcisinin izni olmadıkça evlenemez.
Gerekli Belgeler :
1. Evlenme beyannamesi(evlenecek kişiler dolduracak)
2. Bekar olduğuna dair bekarlık belgesi veya nüfus kayıt örneği
3. T.C.Nüfus cüzdanı(aslı ve fotokopisi)
4. Yabancılar için pasaport vs.
5. Usulüne uygun alınan sağlık raporu,(Tam teşekküllü sağlık kurulundan alınacak)
6. 6'şar adet vesikalık fotograf
7. İkametgah ilmuhaberi
Başvuru Yeri : Belediye Başkanlığı Evlendirme Memurluğu

Boşanma işlemlerini nasıl yaptırabiliriz?


İşlem Adı : Boşanma
Kurum Adı : Nüfus Müdürlüğü
Kısa Bilgi : İkamet edilen ilçenin Aile Mahkemesine vekil veya çiftlerden birinin müracaatı
İle yapılır.
Başvuru Yeri : İlçe Aile mahkemesi
Başvuru Şekli : Postayla yapılan başvurular kabul edilmez.
Özel durumlar : Yabancı ülke mahkemelerince verilen boşanma kararlarının Türkiye'de işlem
Görebilmesi için Türk mahkemelerince tenfiz veya tanıma kararının verilip kesinleştirilmesinden sonra nüfus kayıtlarına işlenebilecektir.
Online hizmet : Mevcut

Adres değişikliğimi bildirme işlemini nasıl yaptırabiliriz?

İşlem Adı: Adres beyanı vermek

Kurum Adı: Nüfus Müdürlüğü

Bilgi: Adres değişikliğinizi ilgili kanun gereği 20 (yirmi) iş günü içerisinde Nüfus Müdürlüğüne bildirilmesi gerekir diye belirtildiğinden,

Mevcut yeni ikamet ettiğiniz adres, Mernis kayıtlarında o adreste kayıtlı kişi ve kişiler yok ise sadece Nüfus Cüzdanınızla başvurarak yeni ikamet adresinizi beyan edebilirsiniz.

Mevcut yeni ikamet ettiğiniz adres, Mernis kayıtlarında o adreste kayıtlı kişi ve kişiler

Var ise, yeni ikamet adresinize ait sizin veya aile bireylerinin üzerine kayıtlı elektrik, su , doğalgaz sözleşmesi veya faturası ile başvurmanız gerekmektedir.Kiracı iseniz , Kira Kontratının noter tasdikli olması şartıyla başvuruda bulunabilirsiniz

Birol KURUBAL
KAYMAKAMHaber ve Duyurular
 

İstanbul Ajansı Haberleri


Kadıköy Kaymakamlığı
Resmi Web Sitesi